Critical thinking

Critical thinking dla prawników

Kurs critical thinking od wielu lat jest wysoko cenionym przedmiotem szkolnym i akademickim w wielu krajach anglosaskich. Critical thinking to interdyscyplinarny kurs bazujący na narzędziach z zakresu filozofii (głównie logiki i semiotyki) pozwalających na sprawną i racjonalną ocenę źródeł wiedzy, krytykę swoich przekonań i sprawne uzasadnienie podejmowanych decyzji. 
Narzędzia omawiane w ramach tego kursu są szczególnie istotne w codziennej pracy prawnika, szczególnie przy dokonywaniu oceny wiarygodności źródeł (opinii, zeznań, dokumentów), analizowaniu argumentacji i wyborze/konstruowaniu kontrargumentów.

wyślij zgłoszenie
Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia
– potrafią wskazać i nazwać związki logiczne
– dostrzegają ciągi przyczynowo-skutkowe
– prawidłowo oceniają sprawność rozumowań
– wskazują błędy w rozumowaniach 
– rozpoznają typy argumentacji
– potrafią sprawnie odeprzeć argumenty
– krytycznie analizują własne przekonania
– racjonalnie uzasadniają swoje decyzje

Grupa szkoleniowa

od 4 do 6 osób.
Szkolenie jest możliwe również w formule zamkniętej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb twojej kancelarii.

Język szkolenia

– polski (standard)
– angielski (za dopłatą 300 zł/os. +VAT)

Koszt

960 zł/os. + VAT
Cena obejmuje 16 godzin szkolenia,
materiały szkoleniowe i przerwy kawowe.

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o cierpliwość. Zapisy na szkolenia ruszą 1 stycznia 2019 r.
Jeśli chcesz wziąć udział w pilotażu szkoleń,
wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza.