Mikroseminaria filozoficzne

Spoglądając na historię prawa nietrudno zauważyć, że zdecydowana większość ważnych idei i rozwiązań została stworzona przez filozofów. Od Platona i Arystotelesa, przez Tomasza z Akwinu, Tomasza Hobbesa, Johna Locka, Carla Schmitta po Lona Fullera i Johna Finnisa jak okiem sięgnąć sami filozofowie.

Dlaczego więc tak mało miejsca poświęca się filozofii na studiach prawniczych? Być może to znak czasów – nigdy wcześniej ludzie nie wytworzyli tylu przepisów prawa i nawet pięć lat studiów nie wystarcza, aby je wszystkie poznać? Być może ulegamy presji specjalizacji i uciekamy od rozważania problemów bardziej ogólnych i zasadniczych na rzecz rozbierania na części jakichś ćwierci włosa Temidy? Być może jest to dewaluacja całego świata akademickiego, który ideę uniwersytetu porzucił na rzecz wyższej szkoły zawodowej? Kto wie, 
może powód jest jeszcze inny?

Jeśli masz ochotę przyjrzeć się jednak bliżej filozofii prawa, to zapraszam na mikroseminaria filozoficzne! 

Aktualna oferta

Czy nurtowało Cię kiedykolwiek pytanie o zasady współżycia społecznego? Czy zastanawiał Cię tekst preambuły do Konstytucji? Czy udało Ci się wywieść z innych źródeł te uniwersalne wartości, którymi są prawda, sprawiedliwość, dobro i piękno? Czy zajęcia z filozofii prawa pozostawiły u Ciebie wrażenie niedosytu?
Jeśli tak, to zapraszam na mikroseminaria filozoficzne, które są właśnie po to,
abyśmy mogli bez skrępowania pofilozofować na tematy prawnicze i około-prawnicze.

Prawda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

learn more

Sprawiedliwość

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

learn more

Prawo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

learn more